دختری با طعم سیگار

لعنت بهت ای دنیای کثیف

28نخ

اینو یادت باشه

بوی سیگارت

میرزه به بوی ادکلن گرون خیلی ها

[ ] [ 23:1 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


27نخ

زیبایی ام را به تاراج نمی گزار

تنم را هم همین جور

اما روحم را میفروشم هرکی قیمت بالا تر گفت مال او

[ ] [ 20:56 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


26نخ

 

دلم میخواهد تجـــــــــــاوز کنم به این زندگــــــــــــی

آبســــــــــتن شود از من...از هجــــــــــوم من 

بکــــــــارت و نجابتــــــــش را یکی کنم

... و لا به لای ارضـــــــــــا شدنش آرام بگیرم

 
+:)

[ ] [ 11:21 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


25 نخ

خدایا میخواهم یک خانه ی گلنگی در آسمان اجاره کنم

زمینت دیگر بوی زندگی نمیدهد

[ ] [ 15:50 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


24 نخ

شاید بهتر باشه

مارک سیگارو عوض کرد

سیگارم دیگه تقلبی شده

با 1 بسته نمی شه

آروم بود

میرم سفر به یک سفر

دور میخوام از خود فاصله بگیرم

میر یک جایی که آیینه نباشه

تا خودم و ببینم


+مخاطب<خودم>

[ ] [ 11:27 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


1پاکت و سه تا

میدونی چی؟

العان که دارم فر میکنم میبینم

نه اونقدرم زندگی ارزش نداره که بهش فکر

کنم

به جاش میتونم بشینم

تو تراس و به سیگارم فکر کنم

که کی قراره دومی

رو روشن کنم

به سلامتی خودم

که سیگارمو با

هیچ چیز عوض نمیکنم


+<الکی>

[ ] [ 13:54 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


1پاکت و دوتا

اتفاقای جدیدی افتاده

خوب و بد

زشت و زیبا

خطم و انداختم تو جوب

تا شاید آب پاکش کنه

دارم یک جور دیگه شروع میکنم

خونمونو داریم عوض میکنیم

یک خونه ی دیگه تو یک محله ی دیگه

مهمونیای زییادی در پیش رو دارم با آدما ی

تازه و آدمایی قدیم

خوبه میرم تا بگم هنوز هستم

یادمه یکی میگفت:

کم باش تا کم بودنت احساس شه

نه اینکه نباش تا نبودنت عادت شه

+به خودم افتخار میکنم که در برابر تو فاحشم و تو پاکی

+<مخاطب خاص>

[ ] [ 15:12 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


1پاکت و یکی

همیشه فکر میکردم

منم که لب تا لب پرم

 و با یه تکون منفجر میشم

ولی الان می بینم وضع

آسمون بدتر

تو چرا ؟؟

همه که به وسعتت قسم میخورن؟؟

بیخیال یاد بگیر مثل من باش

هیچی نگو

و دق و دلیتو سر کاغذا درار

بیچاره ها فقط سیاه میشن

حتی آخم نمیکن

انقدر ساکت میشینند تا

پاره شن اونوقت میگم

خچچچچچچچ

و بعد تمام...

 

+<مخاطب کاغذ و آسمون>

[ ] [ 15:48 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


20نخ=1پاکت

دردم نبودنت نیست

دردم سکوتت نیست

دردم نبود مادرم نیست

نبود پدرم نیست

دردم سیگارم نیست

دردم...

دردم

اینکه

هستی ولی فقط

برای بازی کردن

بازی دادان آدما رو دوست داری

نابود کردن ۱۰۰ تا دختر دیگه مثل

منه..

دردم کراک شیشس مشروب

دردم اینه میخوام سالم باشم بدون تو

بدون مشروب

بدون بازی کردن

من شیشه نمیکشم و نخواهم کشید

دلم برای این پیج میسوزه مجبور دردامو بگه

وب بی چاره اونم مثل من....

 

+ای کاش برای نامردی هم مجازاتی بود

+<مخاطب نداره>

[ ] [ 13:17 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]


20نخ

سال نو هم شروع شدش

هه چه باحال انگار همین دیروز بودا

ایول زود گذشت

ولی چه فایده

حالا ما میریم ببینیم تهش چی میشه

حال میکنم در همه ی شرایط یکی باهامه

 ۱۳ روز اول خوبه کلی عیدی میگیری حتی از آدمایی که ندیدیشون

البته اگر اعتقاد نداشته باشم که بزرگ شدی

همین دیگه حال و حوصله ی

چرندیات خودمم ندارم بعدا میام

 

+<مخاطب هر کی>

[ ] [ 11:46 ] [ دختری با طعم سیگار ] [ ]